Over het Huiskamerfilmfestival


*ENGLISH INFORMATION BELOW*

Op 15 & 16 oktober vindt het Huiskamerfilmfestival plaats in Leeuwarden. Dat is, inderdaad, een festival waarbij films worden vertoond in huiskamers. Om precies te zijn: de allerbeste korte films uit Europa.

Het festival bestaat uit verschillende filmprogramma’s, waarbij zo’n vijf tot acht korte films rondom een thema wordt vertoond – van feminisme tot dieren en van LHBTQ+ tot porno. Het kan zomaar zijn dat je een experimentele documentaire voor je kiezen krijgt en even later naar een knotsgekke animatiefilm zit te kijken. Zeker is in elk geval dat het allemaal films zijn die je hoofd laten tintelen, gemaakt door opkomende regisseurs waar we nog veel van gaan horen.

Mocht je een jonge ouder zijn met kinderen voor wie dit allemaal een beetje heftig klinkt, geen paniek! Er zijn ook programma’s waar alleen films speciaal voor kinderen worden vertoond. Er is een programma voor 3+, voor 6+ en voor 10+.

Wil jij je huiskamer omtoveren tot een bioscoop? Meld je dan nu aan!
Heb je een vraag? Check dan onze veelgestelde vragen!

Het Huiskamerfilmfestival is een project van Natte Haring in samenwerking met gemeente Leeuwarden, Stichting het Filmgesprek, Stichting Nieuwe Stadsweeshuis, New Noardic Wave & Kaboom Animation Festival

About het Huiskamerfilmfestival


Het Huiskamerfilmfestival(Living Room Film Festival) will take place in Leeuwarden on 15 & 16 October. That is, indeed, a festival where films are shown in living rooms. To be precise: the very best short films from Europe.

The festival consists of various film programs, showing about five to eight short films around a theme – from feminism to animals and from LGBTQ+ to porn. It may just be that you are faced with an experimental documentary and a little later you are watching a crazy animation film. In any case, it is certain that these are all films that make your head tingle, made by emerging directors that we will be hearing a lot from.

If you are a young parent with children for whom this all sounds a bit intense, don't panic! There are also programs where only movies especially for children are shown. There is a program for 3+, for 6+ and for 10+.

Do you want to turn your living room into a cinema? Then sign up now!
Do you have a question? Then check our frequently asked questions!


Het Huiskamerfilmfestival is a project by Natte Haring
in collaboration with the municipality of Leeuwarden, Stichting het Filmgesprek, Stichting
Nieuwe Stadsweeshuis, New Noardic Wave & Kaboom Animation Festival