Over het Huiskamerfilmfestival


*ENGLISH INFORMATION BELOW*

Op 15 & 16 oktober 2021 vond de eerste editie van het Huiskamerfilmfestival plaats in Leeuwarden. Dat was, inderdaad, een festival waarbij films werden vertoond in huiskamers. Om precies te zijn: de allerbeste korte films uit Europa.

Het festival bestond uit verschillende filmprogramma’s, waarbij zo’n vijf tot acht korte films rondom een thema werden vertoond – van feminisme tot dieren en van LHBTQ+ tot porno. Naast vertoningen in de huiskamers, waren er ook vertoningen op een camping en een skatepark.

Tijdens de eerste editie wisten 250 bezoekers het festival te vinden.

De volgende editie is in de zomer van 2022. Meedoen? Stuur ons een bericht!

Het Huiskamerfilmfestival is een project van Natte Haring in samenwerking met gemeente Leeuwarden, Stichting het Filmgesprek, Stichting Nieuwe Stadsweeshuis, New Noardic Wave & Kaboom Animation Festival

About het Huiskamerfilmfestival


The first edition of the Living Room Film Festival took place in Leeuwarden on 15 & 16 October 2021. That was, indeed, a festival where films were shown in living rooms. To be precise: the very best short films from Europe.

The festival consisted of several film programs, showing about five to eight short films around a theme – from feminism to animals and from LGBTQ+ to porn. In addition to screenings in the living rooms, there were also screenings at a campsite and a skate park.

During the first edition, 250 visitors found the festival.

The next edition will be in the summer of 2022.

Het Huiskamerfilmfestival is a project by Natte Haring
in collaboration with the municipality of Leeuwarden, Stichting het Filmgesprek, Stichting
Nieuwe Stadsweeshuis, New Noardic Wave & Kaboom Animation Festival